Christal Christal Christal Christal Christal Christal

Karta współpracy
 

  • NASZE ZASADY

Naszym priorytetem jest budowanie długoterminowej i solidnej współpracy opartej na WZAJEMNYM SZACUNKU I ZAUFANIU.

Proponujemy dlatego naszym kandydatom umowę na czas określony. Dbamy w ten sposób o nasz wspólny interes. Umowa jest podpisana na warunkach francuskich lub niemieckich. Ubezpieczenie, składki emerytalne oraz podatki opłacane są w kraju zatrudnienia (Francja, Niemcy). Kandydat traktowany jest w taki sam sposób jak pracownik lokalny. Dbamy o zachowanie etyki w pracy i przestrzegamy zakazu dyskryminacji. Przywiązujemy szczególną wagę do dobrych stosunków z naszymi kandydatami.

  • WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA :

W ramach naszej wzajemnej współpracy przestrzeganie kilku zasad jest bardzo istotne :

Bezpieczeństwo :

W pracy należy zawsze nosić ubrania ochronne i środki ochrony indywidualnej, takie jak : buty ochronne, kombinezon ochronny, kask, zatyczki do uszu, okulary i rękawiczki. Prosimy o posiadanie własnej skrzynki narzędziowej. Każdy kandydat otrzyma listę narzędzi w celu uzupełnienia braków.

Wizyta lekarska :

Należy obowiązkowo odbyć wizytę u francuskiego lub niemieckiego lekarza. Poinformujemy o jego dyspozycyjności. Według lokalnego prawa każdy kandydat musi być sprawny fizycznie przed rozpoczęciem pracy.

Przypominamy również o ZAKAZIE spożywania alkoholu, napojów wysokoprocentowych oraz narkotyków na placu budowy. Należy przestrzegać wewnętrznego regulaminu Christal Nabor oraz regulaminu pracodawcy.

Zasady bezpieczeństwa będą dostarczone. Należy zapoznać się z ich treścią oraz stosować się do obowiązujących reguł bezpieczeństwa BHP. Pozwoli to na uniknięcie wypadku. 

Zakwaterowanie : 

Gwarantujemy bezpłatne zakwaterowanie. Nie dostarczamy:

- pościeli, ręczników, ścierek kuchennych

- prosimy o oszczędzanie prądu elektrycznego, gazu oraz wyłączanie ogrzewania w godzinach pracy. Opłacamy dzienne zużycie : prądu w kwocie 10 € /130 litrów wody. W przypadku zbyt wysokiego zużycia uiszczenie dopłaty będzie wymagane.  

- ponadto należy utrzymywać czystość w mieszkaniu.

Za zaniedbanie czystości będzie pobrana kara w kwocie min. 50 €

Przed nawiązaniem współpracy prosimy o podpisanie powyższej Umowy Współpracy. Pragniemy, aby nasza współpraca była owocna i oparta na wzajemnym szacunku.