Christal Christal Christal Christal Christal Christal

Zamówienia
 

Plac budowy w Nouvelle Hôpital, Metz (Francja)

Układanie 22 kilometrów kanałow kablowych i elektrycznych. Podłączenie urządzeń elektrycznych do obwodów (szafy, światła)

24 miesięczny plac budowy

 chantier hopital metz     chantier hopital metz  

 

Plac budowy w Perl Besch (Niemcy)

Montaż 20 komór magazynowych, 2 suszarek, 1 konstrukcji wsporczej do ładowania statku, 1 magazynu do przechowywania głowic frezowych, 2 kolumn aprowizacyjnych, kilku przenośników kubełkowych oraz systemu filtracji kurzu i stężającego powietrze.

12 miesięczny plac budowy

 chantier perl     chantier perl

chantier perl

 

Plac budowy w Vemars

Montaż komór magazynowych zewnętrznych

 chantier vermar     chantier vermar

 

Plac budowy Revest w Bion

Montaż silosów modułowych używanych w trakcie ładowania ziarna na ciężarówkę.

 chantier revest du bion     chantier revest du bion

 

 Plac budowy w Ottmarsheim

Wymiana kruszarki i skrobaka odzielającego

 chantier ottmarsheim     chantier ottmarsheim