Christal Christal Christal Christal Christal Christal

Naše realizované projekty
 

Zákazka Nová nemocnica v Metz

Natiahnutie 22 km káblových trás - ťahanie káblov a zapájanie elektrických zariadení (rozvodne – rozvádzače – osvetlenie…)

Zákazka trvala 24 mesiacov 

 chantier hopital metz     chantier hopital metz  

 

Zákazka Perl Besch (Nemecko)

Montáž 20-tich síl na uskladnenie obilia, 2 sušičiek, prístavu na nakládku lodí, sklady na pokrutiny, 2 veže na dopravovanie obilia, ako aj celý mechanizmus na dopravovanie obilia a na odstraňovanie prachu a zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu.

Zákazka trvala 12 mesiacov

 chantier perl     chantier perl

chantier perl

 

Zákazka Vemars

Montáž vonkajších skladovacích zásobníkov.

 chantier vermar     chantier vermar

 

Zákazka Revest du Bion

Montáž mechanizmu na nakládku kamiónov. 

 chantier revest du bion     chantier revest du bion

 

Zákazka Ottmarsheim

Výmena drviča a čističa-oddeľovača.

 chantier ottmarsheim     chantier ottmarsheim