Christal Christal Christal Christal Christal Christal

Potrubie
 

Naši kandidáti, špecializovaní potrubári, pracujú tak v potravinárskom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve, farmaceutike, chemickom, energetickom a ropnom priemysle. Podieľajú sa na tvorbe nového potrubia, ako aj na zmenách alebo údržbe v závodoch:

  • rafinérie,
  • poľnohospodársky a potravinársky priemysel (mliekarne, spracovanie obilia, spracovanie a výroba syrov, vína atď.)
  • potravinársky priemysel (čokoládovne, pivárne, výrobne obalového materiálu, praženie kávy a kakaa, výrobňa rumu atď.),
  • kotolne,
  • teplárne, 
  • spaľovne a závody na spracovanie odpadu,
  • farmaceutický priemysel atď.

Niektorí sú tiež vyslaní na prácu v dielni, na prípravu a výrobu potrubárskych prvkov. 

Naši kandidáti musia po overení referencií prejsť preverovacou skúškou, aby sme mohli garantovať, že ich schopnosti sú postačujúce vzhľadom na požiadavky našich zákazníkov.

Každý kandidát si musí pred nástupom na projekt pozorne prečítať bezpečnostnú príručku a zároveň každodenne dodrziavať bezpečnostné pokyny, v záujme zabezpečenia optimálnej bezpečnosti na pracovisku.

Všetci naši kandidáti majú svoje vlastné osobné ochranné pomôcky (prilbu, obuv s oceľovou špičkou a montérky), ako aj kufrík so základným náradím.

Kandidáti sú zvyknutí na presuny zo zákazky na zákazku, sú preto mobilní a vedia sa prispôsobiť rôznym situáciam na pracovisku.

Neváhajte a pozrite si naše projekty, v prípade otázok nás pokojne kontaktujte !