Christal Christal Christal Christal Christal Christal

OZNAM
 

V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM NEPRAVDIVÝCH INFORMÁCIÍ SPOLOČNOSŤOU G & M in motion, s.r.o.

 

Z dôvodu negatívnych reakcií verejnosti v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré o nás ( CHRISTAL s.r.o. a APH SERVICE ) rozširovala personálna agentúra G & M in motion, s.r.o. sme museli kontaktovať nášho právneho zástupcu so žiadosťou, aby bola vo veci zjednaná bezodkladne náprava.

Personálna agentúra G & M in motion, s.r.o. prijala všetky naše výhrady a následne nám prostredníctvom nášho právneho zástupcu zaslali list, v ktorom G&M in motion, s.r.o odvoláva nesprávne tvrdenie o tom, že na uvedené právnické osoby bolo podané hromadné trestné oznámenie z viacerých veľmi závažných dôvodov - nevyplácanie celkovej mzdy zamestnanca, ale len jej časti, nevyplácanie prídavkov na deti, neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, nevyplácanie PN, nevyplácania náhrady za dovolenku vo výplate, zavádzajúce informácie o možnostiach uplatnenia si dôchodku vo Francúzsku.

Spoločnosť G & M in motion, s.r.o. sa zároveň za uvedené konanie o s p r a v e d l n i l a.

Spoločnosť G & M in motion, s.r.o. sa zároveň ospravedlnila aj našej spolupracovníčke Mgr. Daniele Chrenkovej o ktorej taktiež uvádzala nepravdivé a pravdu skresľujúce informácie

Veríme, že týmto spôsobom sme dostatočne očistili naše meno vo vzťahu k nepravdivým informáciám, ktoré o nás šírila spoločnosti G&M in motion, s.r.o.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

 

                                                                                                                                                       CHRISTAL s.r.o.

 

Otvoriť písomné ospravedlnenie