Christal Christal Christal Christal Christal Christal

Stavbyvedúci pri výstavbe liniek určených na výrobu a spracovanie oceľových pásov a ich uvedení do prevádzky
 

Popis pracovnej pozície:

  • Stavbyveduci na výstavbe liniek určených na výrobu a spracovanie oceľových pásov a ich uvedení do prevádzky :

 - technický manažment, dozor a koordinácia prác na celej prevádzke vrátane koordinácie prác s obchodnými partnermi a subdodávateľmi

- stanovovanie projektových termínov s ohľadom na cieľový termín v spolupráci s projektovým manažérom

- dozor nad priebehom montáže a uvedenia do prevádzky strojných a procesných zariadení, potrubí z čiernej a nehrdzavejúcej ocele, čerpadiel a zásobníkov chemikálií a médií, hydraulických jednotiek a potrubí

- organizovanie, spúšťanie, realizácia a dokumentácia prevádzkových skúšok pre FAC

- školenie personálu zákazníka, vypracovanie výkazov a správ pre projektový manažment

- riadenie ľudských zdrojov (udeľovanie pokynov a informácií supervízorom ohľadom ich pracovných aktivít, objasňovanie technickej dokumentácie, tvorba pracovných plánov, spracovanie stavebných denníkov vrátane fotodokumentácie, ak je to potrebné) 

Profil:

• Vedúci stavby so solídnymi znalosťami zariadení liniek na spracovanie oceľových pásov a riadením stavebných a montážnych prác a uvádzaním liniek do prevádzky

• Solídne znalosti v oblasti geodetického zameriavania, ustavovania strojných zariadení pomocou teodolitu a nivelačných zariadení, montáže potrubí pre chemikálie a médiá (moriace a oplachovacie postupy)

• Skúsenosti so spustením a prevádzkou procesných zariadení, znalosti v oblasti procesného inžinierstva, základné znalosti elektriky v oblasti riadenia liniek na spracovanie oceľových pásov

• Prax so zahraničia je výhodou

• Nutná plynulá znalosť anglického jazyka (slovom a písmom), nemecký jazyk veľkou výhodou

Spĺňate horeuvedené kritériá? Radi cestujete a ste flexibilný?

Poskytujeme ubytovanie v komplet vybavených bytoch alebo domoch, stabilnú a dlhodobú spoluprácu, prácu na nemeckú pracovnú zmluvu o dočasnom zamestnaní, odvody hradené v Nemecku, možnosť rodinných prídavkov, zaujimavé finančné ohodnotenie (podľa skúseností)